Gerelateerd - Windows Update Service niet actief
Gerelateerd - Software Distribution map
Gerelateerd - Windows 10 update
Gerelateerd - Windows 10
Gerelateerd - Windows 10 upgrade
Gerelateerd - SFC
Gerelateerd - DISM


Problemen oplossen
LINK - Windows Update-probleemoplosser

Windows Update problemen :
LINK - Windows Update-probleemoplosser
LINK - Problemen oplossen met het bijwerken van Windows 10
LINK - Problemen met het bijwerken van Windows 10 oplossen
LINK - Fouten met Windows Update oplossen
LINK - Windows Update - additional resources / Reset Windows Update components
LINK - Windows Update opschonen
LINK - Windows Update-fouten herstellen met behulp van de DISM of System Update Readiness tool
LINK - Foutmeldingen bij het herstellen van Windows Update
LINK - Fix Windows Update issues


Windows Update Service is niet actief ( Windows 7 ) :
Wanneer U in Windows Update de melding ontvangt: Windows Update Service is niet actief
kijk dan op de navolgende link voor meer informatie:
LINK - Windows Update Service


Problemen bij het updaten van een Windows 7 PC, 32-bit NL met SP1, naar nu :
Uit de praktijk
Probleem
We willen een Windows 7 pro PC 32-bit, NL, uit 2011 updaten naar nu.
Hieronder een aantal problemen welke U kunt tegenkomen en mogelijke oplossingen
welke in uw geval mogelijk uitkomst kunnen bieden. Onderstaande toont goed aan dat het
updaten van een Windows 7 computer niet altijd even gemakkelijk is, wanneer Windows Update
defect is.

Stap 1.
Probleem
Windows Update niet wil updaten en komt met de melding:
"De Windows Update Server is niet actief, U dient mogelijk Windows opnieuw op te starten."
Hernieuwd opstarten werkt niet.
Probeer het volgende
Controleer of de Windows Services: Windows Update Service en Background Intelligent Transfer Service
zijn gestart, zo niet, Start deze services beide en stel het opstartype in op: Automatisch Voor meer info over het starten en stoppen van Services, zie de navolgende link.
LINK - Services

Lost dit het update probleem niet op, download dan de Windows Update Probleemoplosser, zie de link :
LINK - Windows Update-probleemoplosser downloaden ( Nederlands, voor Windows 7, 8.1 en voor Windows 10 )
Ga door naar stap 2 :

Stap 2.
Probleem
U wilt de Windows Update Probleemoplosser downloaden van de site van Microsoft, maar dit lukt niet.
In plaats van de website krijgt U een lege witte pagina te zien met een niet blij zwart gezichtje op de site van Microsoft.
Oorzaak
De webbrowser welke U gebruikt uit 2001 wordt niet meer ondersteund.
Oplossing
Download een nieuwe versie van de webbrowser, bijvoorbeeld, de: Firefox webbrowser.
Daarna kunt U de webpagina van Microsoft wel benaderen en de Windows Update Probleemoplosser downloaden.
LINK - Download de Firefox webbrowser
LINK - Windows Update-probleemoplosser downloaden ( Nederlands, voor Windows 7, 8.1 en voor Windows 10 )
Ga naar stap 3 :

Stap 3.
Volgend probleem
De Windows Update Probleemoplosser start niet en heeft zelf een probleem en komt
met Foutmelding:
Er is een fout opgetreden tijdens het oplossen van problemen.
Foutcode: 0x800B010A
Oplossing
Dit programma kunnen we niet gebruiken dan is de volgende stap:
Download de meest recente versie van de Windows Update Agent
LINK - (KB949104) Windows Update Agent bijwerken naar de nieuwste versie

Probleem nog steeds niet opgelost.
Windows Update niet wil nog niet updaten en komt nog steeds met de melding:
"De Windows Update Server is niet actief, U dient mogelijk Windows opnieuw op te starten."

Ga naar stap 4 :

Stap 4.
Windows controleren op ontbrekende systeembestanden via de CMD Dos-opdracht: sfc /scannow
Voor meer info, zie:
LINK - sfc /scannow

sfc /scannow constateert echter fouten in bestanden van Windows en kan deze fouten niet
allemaal repareren.

Het advies is om Windows Update-fouten te herstellen m.b.v. de DISM of Sytem Update Readiness Tool
Deze tool bruikbaar voor Windows 8, 8.1 en 10 en Windows Server 2012 en 2012 R2, als commando-regel
Windows 7 gebruikers dienen het hulpprogramma: System Update Readiness te downloaden
en te installeren. Dit kan via deze link voor Windows 7, 8, 8.1, 10 en Server 2012 (R2) gebruikers :

LINK - Windows Update-fouten herstellen met behulp van de DISM of System Update Readiness tool

LET OP:
Via de link hierboven kunnen Windows Update problemen worden opgelost voor 2 groepen Windows gebruikers:

1. Voor Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 of Windows Server 2012
via de opdracht:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

en voor:

2. Voor Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008
d.m.v. het downloaden van het hulpprogramma: System Update Readiness


Het pakket: System Update Readiness geïnstalleerd voor Windows 7, wat blijkt, ook dit
lost het update probleem nog steeds niet op.
Windows Update lijkt te werken, start met zoeken en komt na ca. 10 seconden met een foutmelding.
Windows Update komt nu met foutmelding: 8007000E

Stap 5.
Op de Windows 7 SP1 computer was nog Internet Explorer 9 aanwezig.
Internet Explorer 11 gedownload en geïnstalleerd:
De link hiervoor:
LINK - Internet Explorer 11, Nederlands
Daarna de computer opnieuw opgestart.
Tijdens het opstarten verschijnen de eerste tekenen van het willen updaten van Windows ...

Stap 6.
Het opnieuw starten van Windows update resulteert nu in error: 8007000E
Het navolgende advies opgevolgd
LINK - Foutmeldingen bij het herstellen van Windows Update
De probleemoplosser loste 3 van de 4 problemen op.

Stap 7.
Volgende advies opgevolgd van Microsoft, m.b.t. KB3102810 ( Belangrijke Update !!!! ) :
LINK - Installeren van en zoeken naar updates is langzaam en hoog
CPU-gebruik treedt op in Windows 7 en Windows Server 2008 R2


Stap 8.
PC opnieuw opgestart ...
Windows Update icoontje opnieuw gestart in Windows 7.
en...
Windows Update doet het, hier het bewijs ...
(Volgt nog )

Stap 9.
Windows 7 komt opeens met over 200 updates.
De ervaring leert dat het NIET wijs is om 200 updates in 1 keer te downloaden en te installeren. Dit kan:
A. Goed gaan, alle updates worden geïnstalleerd.
B. Mis gaan, geen enkele update wordt geïnstalleerd.
C. Leiden tot de ultieme catastrofe: Na de installatie en een herstart van Windows, komt U Windows 7
    NIET meer in, ook niet via veilige modus en ook niet d.m.v. een systeemherstel.
    Een complete herinstallatie is de enige optie.

We gaan Windows 7 updaten in 4 slagen: 50 updates, daarna 70 updates, daarna 40 updates en tot slot
opnieuw ca 42 updates. Tussentijds wordt het updates afgebroken en wordt Windows 7 opnieuw opgestart,
zodat Windows de updates kan afinstalleren en zichzelf kan bijwerken.

Na de nodige uren is Windows 7 eindelijk UP TO DATE ...

Stap 10.
Uit de praktijk
In een andere situatie bleken alle hierboven genoemde oplossingen nog niet de oplossing te zijn.
Windows 7 Update werkte nog steeds niet.
Toen de oplossing uitgevoerd zoals in de link hieronder beschreven, in de reacties bleek
de oplossing van Francis-M op 6 december 2017 ook een werkende oplossing van het probleem te zijn.

LINK - Windows 7 kan geen windows update uitvoeren. Update-service niet actief

De werkende oplossing bestaat uit de navolgende stappen:
1. Download de System Readiness Tool
   LINK - System Readiness Tool
Het installeren van deze software kan behoorlijk lang duren!!

2. Ga in Windows 7 naar:
- Start
- Configuratiescherm
- Windows Update
- Instellingen wijzigen ( in het linker menu )
- Kies: Nooit naar updates zoeken (niet aanbevolen)

3. Herstart de computer

4.Ga naar de Microsoft Update Catalog
   LINK - Microsoft Update Catalog

5. Zoek in de Microsoft Update Catalog naar: KB3020369 en naar KB3172605 en
   download en installeer deze 2 updates

6. Herstart daarna de computer ( Belangrijk ! )

7. Ga in Windows 7 naar:
- Start
- Configuratiescherm
- Windows Update
- Instellingen wijzigen ( in het linker menu )
- Kies: Updates automatisch installeren (aanbevolen)

Daarna kan Windows 7 weer Updaten.

Info ...
LINK - Windows updates are busted -- fresh Win7 SP1 install
LINK - Windows 7: Reinstalling Win7 fails due to 200 updates
LINK - Over 200 updates installed on my new Windows 7 installation, and now this
LINK - Windows 7: Reinstall Win 7 now 200 updates
LINK - Win 7 installed 197 Updates and ALL failed. WTF!!?
LINK - How to fix Windows Update Problems in Windows 7/8/8.1 & Server 2008/2012.


Windows Update-probleemoplossers ( van Microsoft ) :
( Probeer dit eerst ! )
LINK - Windows Update-probleemoplosser downloaden ( Nederlands, voor Windows 7, 8.1 en voor Windows 10 )
LINK - Foutmeldingen bij het herstellen van Windows Update ( Nederlands, Windows 7, 8.1 , 10 )
LINK - Hulpprogramma System Update Readiness voor Windows 7 voor x64-systemen (KB947821) [oktober 2014]
LINK - Fix Windows Update errors ( English, for Windows 7, 8.1 and 10 )
LINK - Fix: Windows 7 Update stuck on 'Checking for updates'

Windows 7 update is langzaam :
KB3102810 ( Belangrijke update, ook wanneer Windows 7 NIET kan updaten ) :
LINK - Installeren van en zoeken naar updates is langzaam en hoog
CPU-gebruik treedt op in Windows 7 en Windows Server 2008 R2


Windows 7 :
LINK - Windows Update on Windows 7 is fast again
LINK - Hulpprogramma System Update Readiness voor Windows 7 voor x64-systemen (KB947821) [oktober 2014]
LINK - Tip: Hoe kun je zeer trage en niet-werkende Windows Update weer snel laten updaten in Windows 7

Windows 7 / 8.0 Update Agent bijwerken naar de nieuwste versie :
LINK - (KB949104) Windows Update Agent bijwerken naar de nieuwste versie
LINK - (KB949104) How to update the Windows Update Agent to the latest version

Windows10 Update probleem oplosser :
LINK - Windows 10 : Windows Update-probleemoplosser downloaden

Windows updates, KBnummers, Hofixes, Stuurprogrammas, ServicePacks handmatig downloaden
LINK - Microsoft Update-catalogus

Windows Update-onderdelen opnieuw instellen / Reset Windows Update components :
LINK - Hoe stel ik Windows Update-onderdelen opnieuw in
LINK - How do I reset Windows Update components?
LINK - I got an error code from Windows Update
LINK - Windows Update-fouten herstellen met behulp van de DISM of System Update Readiness tool
Windows 10 :
LINK - Van Microsoft : Download en installeer de Windows Update probleemoplosser voor Windows 10
Windows 7, 8, 8.1 :
LINK - Van Microsoft : Download de Windows Update-probleemoplosser voor Windows 8.1, Windows 8, en Windows 7 en voer deze uit


Windows 7 en 8.1 Cumulatieve updates :
Info:
LINK - Microsoft stapt volledig over op cumulatieve updates voor Windows 7 en 8.1
LINK - Further simplifying servicing models for Windows 7 and Windows 8.1

Windows 7
LINK - (KB3125574) Convenience Rollup-update voor Windows 7 SP1 en Windows Server 2008 R2 SP1
LINK - Microsoft Catalog : Update 7 ( het gaat om KB3125574 )

Windows 8 / 8.1
LINK - (KB2919355) Update voor Windows RT 8.1, 8.1 voor Windows en Windows Server 2012 R2: april 2014
LINK - Microsoft Catalog : Updates 8.1 ( het gaat om KB2919355 )

KB2919442 is vereist voor Windows 8.1 Update en moet geïnstalleerd worden voordat u KB2919355 probeert te installeren
LINK - KB2919442: Update voor Windows 8.1 voor x64-systemen
LINK - KB2919442: Update voor Windows Server 2012 R2
LINK - Windows 8.1 Update voor op x64-computers (KB2919355)
LET OP, voor de link hierboven geldt:
Deze KB's moeten in de volgende volgorde worden geïnstalleerd: clearcompressionflag.exe, KB2919355, KB2932046,
KB2959977, KB2937592, KB2938439 en KB2934018.
KB2919442 is vereist voor Windows 8.1 Update en moet geïnstalleerd worden voordat u KB2919355 probeert te installeren


Het resetten van de Windows Update componenten :
Klik met de rechter muisknop de op Windows Start-knop
Kies: Opdrachtprompt ( Administrator ) of Powershell ( Admin)
Typ één voor één de volgende regels na elkaar in en druk bij na opdracht op de enter-toets:

net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
net stop msiserver
ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old
net start wuauserv
net start cryptSvc
net start bits
net start msiserver

Windows 7 / 8.1 updaten ( duurt extreem lang ) :
Na een nieuwe installatie van Windows 7 dient U Windows 7 te updaten naar nu.
Dit updaten van Windows 7 duurt bij sommige gebruikers extreem lang, soms wel vele vele uren
wanneer U Windows 7 probeert te updaten via de normale weg; het icoontje Windows Update
in Windows 7, 4 tot 5 uur of nog langer zoeken naar updates was heel normaal!

Oplossing 1 :
Download het softwarepakket van Microsoft wat het probleem dient op te lossen m.b.t. het lang
duren van het zoeken naar Updates voor Windows 7 / 8.1 , zie de link:
(CHECK: Controleer of de datum en tijd van uw computer op tijd staan ! )

voor Windows 7 met SP1 en voor Windows Server 2008 R2
LINK - (KB3102810) Van Microsoft : Installeren van en zoeken naar updates is langzaam en hoog CPU-gebruik
         treedt op in Windows 7 en Windows Server 2008 R2

LINK - Installing and searching for updates is slow and high CPU usage
         occurs in Windows 7 and Windows Server 2008 R2

LINK - Informatie over Service Pack 1 voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

voor Windows 8.1
LINK - Van Microsoft : (KB3102812) Installeren van en het zoeken naar updates is langzaam en hoog CPU-gebruik
         plaatsvindt in 8.1 voor Windows en Windows Server 2012 R2

LINK - Installing and searching for updates is slow and high CPU usage
         occurs in Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2

LINK - (KB2919355) Update voor Windows RT 8.1, 8.1 voor Windows en Windows Server 2012 R2: april 2014


Windows 7 :
LINK - Automatische updates in- of uitschakelen
LINK - Windows-updates installeren in Windows 7
LINK - Problemen met de installatie van updates oplossen

Windows 7 update problemen en oplossingen :
LINK - Los problemen met Microsoft Windows Update op
LINK - Verborgen bestanden weergeven
LINK - 32-bits en 64-bits Windows: veelgestelde vragen
LINK - Systeemconfiguratie gebruiken (msconfig)

Windows Update Error Codes :
LINK - Windows Update error 80070002
LINK - Windows Update error 80070008 or 8007000e
LINK - Windows Update error 8007000E
LINK - WindowsUpdate_8007000E
LINK - Windows update error 8007000e
LINK - Windows update error 8007000E
LINK - Windows Update error 800B0100
LINK - Voor meer Windows error problemen, klik HIER ...

Windows 7 Update Reparatie :
LINK - Los problemen met Microsoft Windows Update op
LINK - I got an error code from Windows Update ( Oplossing voor veel error codes )
LINK - Windows 7 Update Error Codes en links naar oplossingen
LINK - Windows Update error 80070008 or 8007000e
LINK - Windows Update Error 8007000E
LINK - Windows-update Fix it voor voor Windows 7 en Windows 8.1
LINK - Hoe stel ik Windows Update-onderdelen opnieuw in
LINK - Problemen met de installatie van updates oplossen
LINK - Los problemen met Microsoft Windows Update op
LINK - Hulpprogramma System Update Readiness voor Windows 7 (KB947821) [oktober 2014]
LINK - Hulpprogramma System Update Readiness voor Windows 7 voor x64-systemen (KB947821) [oktober 2014]
LINK - Flashplayer deïnstalleren
LINK - Fout bij het configureren van Windows-updates. Wijzigingen worden teruggezet. Zet uw computer
          niet uit" bericht wanneer u de Windows-updates wilt installeren.

LINK - Uw cd- of dvd-station wordt niet herkend door Windows of andere programma's
LINK - Hoe kunt u controleren of op uw computer een 32-bits of een 64-bits versie van het Windows-best.syst. is geïnstalleerd
LINK - Beschadigingsfouten in Windows herstellen met behulp van de hulpprogramma's DISM of System Update Readiness
LINK - Het uitvoeren van een schone start in Windows
WU001 - Windows update fout 80244019
LINK - Windows update fout 80070308
LINK - System file check (SFC) Scan and Repair System Files & DISM to fix things SFC cannot
LINK - Does System File Checker work in Windows 10?
LINK - Gebruik het hulpprogramma Systeembestandscontrole (SFC) om ontbrekende of beschadigde
          systeembestanden te herstellen

LINK - Windows Update-Client voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2: augustus 2015
LINK - wuauclt in Windows 7
LINK - Windows installeren en opnieuw installeren
LINK - Informatie voor netwerkbeheerders over het verkrijgen van de recentste versie van Windows Update Agent
LINK - Troubleshoot problems with installing updates
LINK - Hulpprogramma System Update Readiness voor Windows 7 (KB947821)Windows 8.1 :
LINK - Windows Update: veelgestelde vragen