Gerelateerd : SFC
Gerelateerd : DISM
Gerelateerd : Schijfopruiming
Gerelateerd : Systeemherstel
Gerelateerd - Backup
Gerelateerd - Bestandsgeschiedenis


Windows 10 Systeembestanden :
Het besturingssysteem Windows 10 bestaat uit een hele grote verzameling
bestanden, welke zich op uw schijf bevinden in de map: C:\Windows
In de praktijk kan het voorkomen, bijvoorbeeld door een schijfstation welke
niet meer 100% in orde is, dat een of een aantal van deze bestanden beschadigd
is/zijn of daardoor ontbreken.

Er bestaan in Windows 10 twee programma's welke samen in staat zijn om te
controlern of al deze systeembestanden wel compleet zijn, allemaal in orde zijn
en te controleren of er systeembestanden ontbreken en deze problemen zonodig te
verhelpen.
Deze twee programma's zijn: SFC ( = System File Check ) en DISM ( = Deployment
Image Servicing and Management ).


Het Windows programma: SFC ( = System File Check ) :
Informatie :
LINK - SFC ( System File Checker, info op Wikipedia )


Het programma : sfc wordt gebruikt voor het controleren op en het
repareren/herstellen van corrupte Windows Systeem Bestanden.
Voor uitgebreide informatie over en het gebruik van het programma sfc, zie de navolgende link:

LINK - SFC(Windows) Systeembestanden controleren :
Microsoft
LINK - Systeembestandscontrole gebruiken in Windows 10 ( SFC & DISM )
LINK - System file check (SFC) Scan and Repair System Files & DISM to fix things SFC cannot
LINK - Gebruik het hulpprogramma Systeembestandscontrole om ontbrekende of beschadigde systeembestanden te herstellen
LINK - Met het hulpprogramma Systeembestandscontrole ontbrekende of beschadigde systeembestanden herstellen


Systeembestanden opschonen in Windows 10 :
Microsoft
LINK - Schijfopruiming in Windows 10
LINK - Microsoft : Schijfopruiming in Windows 10
LINK - Microsoft : Disk cleanup in Windows 10