Gerelateerd - TreeSize ( Analyseren van een overvol schijfstation )
Gerelateerd - Vorige Windowsinstallatie verwijderen
Gerelateerd - Herstelpunt maken
Gerelateerd - SSD bijna vol
Gerelateerd - Windows.old
Gerelateerd - TreeSize
Gerelateerd - Windows 10 Start traag

Schijfopruiming, Systeembestanden opschonen
LINK - Schrijfruimte vrijmaken in Windows 10
LINK - Schijfopruiming in Windows 10 ( Engels )
LINK - Schijfopruming ( info op Wikipedia )

De turbo-methode :
U kunt alsvolgt het programma Schijfopruiming starten:

1. Druk op de toetscombinatie: WindowsToets + R
   ( De WindowsToetsen bevinden zich links en rechts van de spatiebalk. )
2. Typ in: cleanmgr en druk op de enter-toets
Kies het gewenste schijf-station welke U wenst op te ruimen ...

W10-0040 Schijfopruiming starten en oude window 10 installatie ruimen.
VIDEO - W10-0040 Schijfopruiming starten en oude window 10 installatiebestanden ruimen.LINK - Meer video's van Windows10help.nl ...Schijfopruiming in Windows 10 :
Methode 1
Overbodige bestanden opruimen op uw harddisk en optioneel ook Systeembestanden opschonen
kunt U in Windows 10 alsvolgt doen:
( De hoeveelheid schijfruimte wat soms wordt vrijgemaakt, dat kunnen meerdere gigabytes zijn. )

Stap 1 :
Klik met de linker-muisknop op het vergrootglas, links onder op de taakbalk.
Zie de afbeelding hieronder:
Stap 2 :
Typ in het zoekvlak in: schijfopruiming en klik vervolgens bovenaan op de app: Schijfopruiming
Zie de afbeelding hieronder:
Stap 3 :
Selecteer vervolgens het gewenste schijfstation.
Zie de afbeelding hieronder:
Stap 4 :
Windows controleert welke bestanden er kunnen worden opgeruimd...
Zie de afbeelding hieronder:
Stap 5 :
Zie de afbeelding hieronder:
Stap 6 :
Vink in de afdeling: Te verwijderen bestanden aan welke bestanden U wenst te verwijderen.
Druk daarna op: OK
U kunt er ook voor kiezen om: Systeembestanden op te schonen.
Via de knop: Systeembestanden opschonen kunt U mogelijk vele
gigabytes aan vrije schijfruimte terug herwinnen, door bestanden van oude vorige
Windows-installaties te verwijderen. Dit houdt dan wel in, dat U daarna niet meer
terug kunt naar een vorige versie/uitgave van Windows 10.
Klik hiervoor op: Bestanden weegeven om te zien welke bestanden worden verwijderd.
Zie de afbeelding hieronder:
Stap 7 :
We kiezen in dit voorbeeld voor: Systeembestanden opschonen ...
Windows vraagt vervolgens om een bevestiging ...
Zie de afbeelding hieronder:
Stap 8 :
Een schermafbeelding tijdens het opruimen van bestanden ...
Zie de afbeelding hieronder:
Stap 9 :
Een andere categorie bestanden wordt opgeruimd ...
Zie de afbeelding hieronder:
Stap 10 :
Nadat Systeembestanden zijn opgeruimd zijn de knoppen ook verdewenen ...
Zie de afbeelding hieronder:
Een programma dat ook erg veel gebruikt wordt voor het opruimen van
o.a. oude internet-bestanden is het gratis programma: CCleaner
Via de link hieronder kunt U dit programma CCleaner downloaden ...
LINK - CCleaner


Voor meer informatie over het verwijderen van de vorige oude versie van Windows, waardoor
U mogelijk 20 tot 30 Gb aan schijfruimte kunt vrijmaken, zie de link hieronder.

LINK - Vorige Windows installatie verwijderen
Methode 2
Stap 1 :
Druk op de toetscombinatie: WindowsToets + E

Stap 2 :
- Klik met de rechter-muisknop op: Lokale schijf (C:)
- Kies uit het menu onderaan: EigenschappenStap 3 :
- Klik op het tabblad:Algemeen
- Klik op: SchijfopruimingStap 4 :
- Wilt U nog (veel) meer schijfruimte vrij maken, klik dan op: Systeembestanden opschonen.
Voor meer informatie over het verwijderen van de vorige oude versie van Windows, waardoor
U mogelijk 20 tot 30 Gb aan schijfruimte kunt vrijmaken, zie de link hieronder.

LINK - Vorige Windows installatie verwijderenInzicht verkrijgen in het data-gebruik op een SSD / harddisk
Een erg handig en gratis programma dat U snel inzicht geeft in waar zich nu de grote mappen
bevinden op uw (volle) SSD / harddisk is het gratis programma: TreeSize.
D.m.v. TreeSize komt U snel achter waar zich de grote mappen bevinden met veel data op een
harddisk / SSD. Op deze wijze kunt U bijvoorbeeld overtollige backups op een fysiek 2e harddisk
snel identificeren en eventueel ruimen.
TreeSize is een ideaal tool voor het snel opsporen en eventueel ruimen van veel data op een
overvolle schijf.

LINK - Treesize Free
FOTOS - van TreeSize Free
LINK - Harddisk vol / Backup loopt over
LINK - Schijfopruiming / SSD-schijf bijna vol