Gerelateerd - Administrator

Gebruikersprofiel :
Windows 10
Microsoft
LINK - How do I fix a corrupt user profile in Win10 ( via een Administrator account )
LINK - Windows 10 Signin Error
LINK - Repair user profile ( Windows 10 )
LINK - Fix: Corrupt User Profile in Windows 10
LINK - Microsoft Account troubleshooter
LINK - How to Fix A Corrupt User Profile In Windows 10
VIDEO - How to re-create a corrupted profile in Windows 10
VIDEO - How Do You Fix A Corrupted User Profile Windows 10


Windows 7
LINK - Een beschadigd gebruikersprofiel herstellen in Windows 7
LINK - Foutbericht 'De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden'
LINK - HP pc's - Fout in Windows 7: De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden.
Gebruikersprofiel kan niet worden geladen

LINK - How to Disable and Delete User Profiles
VIDEO - User profile service failed the logon User profile cannot be loaded


Windows Vista
LINK - Foutbericht 'De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden'

Server 2008
LINK - Het zwervende profiel van terminal server van een gebruikersaccount wordt niet goed
geladen op een terminalserver waarop Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008
nadat het wachtwoord is gewijzigd tijdens de Sessieaanmelding


SharePoint
LINK - Beleid voor gebruikersprofielen beheren in SharePoint-beheercentrumGebruikersprofiel beschadigd in Windows 10 :
Uit de praktijk, okt 2020
Probleem
Een gebruiker start de Windows 10 computer ( versie 2004 ) op en
Windows 10 komt met de melding dat het Gebruikersprofiel is beschadigd.
De gebruiker komt niet meer op zijn normale bureaublad terecht.

De gebruiker start de computer opnieuw op en meldt zich aan.
Daarna komt de gebruiker op een vernieuwd tijdelijk profiel in de computer.
( Zie de map: C:\Users\ )
Dit tijdelijk profiel heeft Windows 10 volautomatisch aangemaakt.
De gebruiker is dus nu even een nieuwe gebruiker, met een nieuw bureaublad en account.
Zijn huidige bureaublad ziet er nu totaal anders uit.
Alle data etc. is nog wel aanwezig in het defecte vorige gebruikersprofiel, welke
nog wel te benaderen is via: c:\Users\Gebruikersnaam

Windows 10 kan dus even niet meer opstarten met het normale profiel
van de gebruiker en heeft achter de schermen een nieuw en tijdelijk
gebruikersprofiel aangemaakt.

Oplossing
Nadat in het tijdelijke gebruikersprofiel het bureuablad zo goed en kwaad
als het kon voor een groot deel weer opnieuw was ingericht werd de computer
weer helemaal uitgezet.

Wat bleek:
Nadat de computer weer helemaal was uitgezet en daarna opnieuw weer werd
opgestart, had de computergebruiker, tot zijn grote verrassing, weer zijn normale
profiel terug, dus ook zijn normale bureaublad en alle werkte weer als voorheen.
Terwijl de gebruiker in het tijdelijke profiel aan het werk was heeft Windows 10
op de ondergrond mogelijk e.e.a. aan de configuratie gewijzigd en het normale
profiel weer kunnen herstellen van de gebruikers.

Conclusie
Wanneer Windows 10 niet meer kan opstarten met het normale gebruikersprofiel,
zet dan de computer helemaal uit en herstart de PC. Mogelijk wordt dan een
tijdelijk gebruikersprofiel door Windows 10 aangemaakt. Enige tijd de computer
gebruikt in het tijdelijke profiel en o.a. backups gemaakt van de data. Daarna de computer
uitgezet en hernieuwd opgestart, na het inloggen was het normale profiel weer hersteld
en kon de gebruiker weer inloggen op zijn eigen normale bureaublad.

Knap van Microsoft !!
Gebruikersprofiel beschadigd in Windows 10 :
Uit de praktijk, mei 2021
Probleem
De gebruiker gaat een uur van zijn PC weg en keert terug.
Bij terugkeer naar de PC meldt de gebruiker zich opnieuw aan
en staat er opeens de navolgende melding op het scherm:

De service User Profile Service verhindert het aanmelden
Gebruikersprofiel kan niet worden geladen.

- De gebruiker kan zich niet meer aanmelden ...

Een mogelijke oplossing
Een werkende oplossing in de praktijk en mogelijke oplossing,
welke misschien ook in uw situatie werkt, was de volgende:

Stap 1.
Zet de computer uit en zet de computer daarna weer aan.

Stap 2.
Log in op uw computer.
Herhaal stap 1 en 2 hierboven net zo vaak, totdat U wèl weer kunt inloggen
in de Windows 10 computer.


Stap 3.
Wanneer U WEL weer kunt inloggen op de computer, dan zult U mogelijk
een nieuw bureaublad zien, ongeveer zo kaal als hieronder in de afbeelding...Stap 4.
- Windows 10 heeft een tijdelijk NIEUW profiel en dus ook een nieuw bureaublad aangemaakt.
- Wacht nu even een paar minuten.
- Sluit Windows 10 netjes af en zet de computer uit.
- Zet de computer weer aan en log opnieuw in, in Windows 10.

Stap 5.
- Wacht even een paar minuten.
- Druk op de Toets-combinatie: WindowsToets + E
- Hiermee opent U de Windows 10 verkenner.
- Kijk nu in de navolgende map: C:\Users\Uw-gebruikersnaam
- Mogelijk ziet U, dat daar meerdere TEMP gebruikers zijn aangemaakt
  zoals in de afbeelding hieronder aangegeven...
- Wacht een paar minuten.Stap 6.
- Sluit Windows 10 af en zet de computer weer uit.
- Herstart de computer.
- Log in op Windows 10.
- Mogelijk is uw probleem nu opgelost en heeft Windows 10 uw
  oorspronkelijke profiel weer hersteld.
- Zo ja, dan zou hiermee uw probleem weer moeten zijn opgelost.
- Zo nee, wacht dan nogmaals een aantal minuten, sluit Windows 10
  netjes af en zet uw computer opnieuw netjes uit.
- Mogelijk is uw oorspronkelijke Windows 10 profiel nu wel weer hersteld.

De oplossing zoals hierboven beschreven heeft in onze situatie al
enkele malen geleid, tot de oplossing van het probleem, waarbij Windows
10 het oorspronkelijke gebruikersprofiel heeft hersteld, na een aantal
herstarts van de computer. Mogelijk is dit ook de oplossing in uw situuatie.
Windows 10 had een aantal herstarts nodig, om het oorspronkelijke profiel
weer te herstellen, zo bleek uit de praktijk.

Knap van Microsoft!