Gerelateerd - UAC, Gebruikers Account Control
Gerelateerd - Gebruikersprofiel

Windows 10 : Uw gebruikersaccount beheren / wijzigen
Methode 1 :
1. Links onderaan op uw scherm ziet U de Start-knop
2. Rechts naast de Windows Start-knop ziet U een Vergrootglas
3. Klik op het vergrootglas en typ in: config of configuratiescherm
4. Klik bovenaan in het menu op: Configuratiescherm5. Klik rechts bovenaan bij Weergeven op: op de keuze: Grote pictogrammen
6. Klik daarna op het pictogram: Gebruikersaccounts7. In het scherm kunt U de gebruikersaccount beheren/wijzigen
Methode 2 :
1. Druk op de toetscombinatie: WindowsToets + R
   ( De WindowsToetsen bevinden zich links en rechts van de spatiebalk. )
2. Typ in: netplwiz en druk op de enter-toets
Hierna treft U ook een scherm aan m.b.t. gebruikersaccounts ...

Gebruikersaccount :
Windows 10 :
LINK - Microsoft : Een lokaal gebruikersaccount maken in Windows 10
LINK - Windows 10 nieuwe lokale gebruiker aan maken via Windows Setup
LINK - Windows 10: Hoe een nieuw lokaal gebruikersaccount toevoegen?
LINK - Acer : Windows 10: Een gebruikersaccount verwijderen
LINK - How to Enable or Disable Built-in Elevated Administrator Account in Windows 10
LINK - How To Enable Hidden Administrator Account In Windows 10
LINK - Is your Windows 10 user account an Administrator? Here's how to quickly find out
LINK - Windows 10: Enable or Disable Elevated Administrator account in Windows 10


Een nieuwe gebruiker aanmaken ( buiten Windows om )
Windows 10
LINK - Windows 10 nieuwe lokale gebruiker aan maken via Windows Setup


Een Gebruikers-account in Windows opnieuw inschakelen
U kunt een bepaald uitgeschakeld gebruikers-account in Windows alsvolgt opnieuw inschakelen:
( U kunt bijvoorbeel het Administrator Account inschakelen )

1. Klik met de rechter-muisknop op de Windows Start-knop, links onder op uw scherm, op de taakbalk.
2. Kies uit het menu: Computerbeheer3. Dubbelklik in het linker menu op: Lokale gebruikers en groepen
4. Klik op: Gebruikers
5. In het rechter menu ziet U een aantal gebruikers
6. Klik met de rechter-muisknop op de gebruiker waarvan U het Account wenst in te schakelen
7. Kies uit het menu: Eigenschappen
8. Klik op het tabblad: Algemeen ( bovenaan )
9. Zet het vinkje UIT bij: Account is uitgeschakeld
10. Klik onderaan op: Toepassen.
11. Start de computer opnieuw op of meldt U af bij Windows.

Windows 8.1 :
LINK - Een gebruikersaccount maken in Windows
LINK - Create a user account in Windows

Windows 7 :
LINK - Een gebruikersaccount maken in Windows
LINK - Create a user account in Windows
LINK - Hoe kan ik de ingebouwde administratoraccount in Windows 7 inschakelen?
LINK - How do I enable the built-in Administrator account in Windows 7?

Windows :
LINK - Norton : Een nieuwe Windows-gebruikersaccount aanmaken

Windows Server : Gebruikersaccounts ...
LINK - Wat zijn gebruikersaccounts?
LINK - Gebruikersaccounts uitschakelen of inschakelen
LINK - Gebruikersaccounts verwijderen
LINK - Lokale gebruikersaccounts verwijderen
LINK - Gebruikersaccounts kopiëren
LINK - Gebruikersaccounts verplaatsen
LINK - Aanmeldingstijden instellen
LINK - Certificaten aan een gebruikersaccount toewijzen
LINK - De primaire groep van een gebruiker wijzigen

Windows Server 2008 / 2012 :
LINK - Gebruikersaccounts uitschakelen of inschakelen
LINK - Gebruikersaccounts verwijderen
LINK - Gebruikersaccounts verwijderen

Apple OS X :
LINK - De naam van de OS X-gebruikersaccount en de naam van de thuismap op uw Mac wijzigen
LINK - Het (vergeten) wachtwoord van een OS X gebruikersaccount wijzigen