Gerelateerd - Bestandsgeschiedenis opschonen / FileHistory opschonen

Bestandsgeschiedenis / File History :
LINK - Back-ups maken en bestanden terugzetten

M.b.v. Bestandsgeschiedenis / File History kunt U dagelijks volautomatisch kopieën laten
maken door Windows 10 van uw bestanden op een Fysiek andere schijfstation of netwerkschijfstation.

Op deze pagina wordt beschreven hoe U:
(1) - in Windows 10 eenvoudig volautomatische backups kunt laten maken door Windows 10,
      van de door U geselecteerde mappen.
(2) - waar deze backup zich bevindt
(3) - hoe U de individuele bestanden en/of mappen nadien kunt terugplaatsen, indien gewenst.

Wat is Bestandsgeschiedenis ?
Met Bestandsgeschiedenis worden kopieen van bestanden bewaard, zodat U deze kunt
terugzetten als ze verloren gaan of beschadigd raken.
Windows 7, 8.x en 10 bieden de mogelijkheid om volautomatisch kopieën te maken van
recent gebruikte bestanden op een fysiek ander medium. Dit kan bijvoorbeeld een 2e interne
harddisk zijn of een externe harddisk of een usb-stick. Beschikt uw computer of laptop hierover,
dan kunt U nadien vorige versies van bestanden terughalen, indien U dit wenst.
Verderop op deze pagina staat omschreven hoe U dit kunt doen. Dit is voor tal van
computergebruikers al DE redding geweest na een besmetting van de computer door
ransomware waarbij alle data van de gebruiker werd versleuteld, behalve de bestanden
die via de bestandsgeschiedenis werden gebackuped. Die waren nog in tact, omdat
de ransomware deze bestanden niet kon benaderen!

Wanneer kunt U Bestandsgeschiedenis NIET gebruiken?
Indien uw computer of notebook NIET beschikt over een fysiek 2e opslagmedium,
in de vorm van een 2e harddisk, een USB-stick, een externe harddisk of een andere
netwerklocatie.

Wanneer kunt U Bestandsgeschiedenis WEL gebruiken?
U kunt ALLEEN gebruik maken van bestandsgeschiedenis indien uw computer
de beschikking heeft over een andere 2e fysiek opslagmedium, dit kan zijn:

1. een fysiek 2e of fysiek 3e interne harddisk, etc.
2. een externe harddisk
3. een USB-stick
4. een andere netwerklocatie

U kunt dus GEEN gebruik maken van een logische D: schijf , wanneer C: en D:
dezelfde fysieke schijf is. Het moet werkelijk een ander hardware apparaat zijn.
TIP: Koopt U een vaste computer, koop er dan een met fysiek 2 schijven erin!
Dan kan Windows volautomatisch gebruik maken van bestandsgeschiedenis!
Heeft U een vaste computer met maar 1 schijf, overweeg om er een 2e vaste
schijf bij in te laten zetten. Dit kan vroeg of laat nog wel eens uw redding zijn
m.b.t. uw data!


(1) Bestandsgeschiedenis inschakelen en de backup instellen in Windows 10 :
BELANGRIJK: Zet bestandsgeschiedenis aan en voeg alle mappen op uw
computer toe aan Bestandsgeschiedenis, waarvan U een backup wenst
en mappen waarin U veel werkt en voor U belangrijke data ligt opgeslagen!
Maak ook direkt een backup!
Ook in verband met Ransomware!

U kunt dit alsvolgt doen:

Methode 1:
1. Klik op Start, links onderaan op de taakbalk van Windows 10
2. Klik op: Instellingen ( het tandwieltje )
3. Klik op de keuze: Bijwerken en beveiliging
4. Klik links in het menu op: Back-up
5. Aan de rechterzijde ziet U het onderdeel: Back-ups maken met bestandsgeschiedenis
6. Zet de schakelaar op: Aan
7. Klik nu op de menukeuze: Meer opties
8. Wilt U meer mappen toevoegen, klik dan bij het onderdeel: Back-up maken van
    deze mappen
op: [+] Een map toevoegen
9. Voeg alle mappen toe, welke voor U belangrijk zijn!
10. Klik bovenaan in het onderdeel Overzicht op: Nu back-up maken

Methode 2:
1. Klik op het vergrootglas ( Zoeken in Windows ) , links onderaan op uw taakbalk, rechts naast de Start-knop
2. Typ in het zoekvlak in: bestandsgeschiedenis of backup
3. Klik op: Instellingen voor back-ups
4. Aan de rechterzijde ziet U het onderdeel: Back-ups maken met bestandsgeschiedenis
5. Zet de schakelaar op: Aan
6. Klik nu op de menukeuze: Meer opties
7. Wilt U meer mappen toevoegen, klik dan bij het onderdeel: Back-up maken van
    deze mappen
op: [+] Een map toevoegen
8. Voeg alle mappen toe, welke voor U belangrijk zijn!
9. Klik bovenaan in het onderdeel Overzicht op: Nu back-up maken

Wanneer U klikt op: Start, Instellingen, Bijwerken en beveiliging, Back-up , dan krijgt U het scherm hieronder te zien:
Beschikt U over een fysiek 2e ander medium om een backup op te maken, klik dan op de +
Zet daarna in dit scherm de schakelaar op: Aan en klik daarna op: Meer opties en voeg eventueel meer mappen toe.
Zet daarna in dit scherm de schakelaar op: Aan en klik daarna op: Meer opties en voeg eventueel meer mappen toe.Methode 3:
1. Klik met de rechter-muisknop op de Windows Start-knop.
2. Kies uit het menu: Configuratiescherm
3a. Klik bij het onderdeel: Systeem en beveiliging op: Bestandsgeschiedenis gebruiken om ...
3b. of klik op het pictogram: Bestandsgeschiedenis
4. Klik aan de linker zijde op: Station Selecteren
    Ook hier geldt: het MOET fysiek een ander apparaat zijn, dus:
    een 2e harddisk, een externe harddisk, een USB-stick of en andre netwerklocatie.
5. Klik in het rechter menu, rechts onderaan op: Inschakelen
6. In het linker menu kunt U bij: Persoonlijke bestanden terugzetten zien
    welke mappen er worden gebackuped.
7. In het linker menu kunt U via: Geavanceerde instellingen de frequentie van de backup instellen.

Zie het scherm hieronder:
Wanneer U in het linker menu ( in de afbeelding hierboven ) klikt op: Persoonlijke bestanden terugzetten
dan krijgt U een overzicht te zien welke mappen er worden gebackuped en welke bestanden in welke mappen U
kunt terugzetten. Zie de afbeelding hieronder ...
Klik op de map van uw keuze en U ziet de bestanden ...
Belangrijk aandachtspunt bij File History ...
Bij de instellingen voor Back-upopties staat standaard in gesteld:
Back-up maken van mijn bestanden: Elk uur (standaard)
Dat is heel leuk, maar de praktijk is dat de map (bijvoorbeeld) D:\FileHistory op de fysiek andere schijf
wel eens erg groot kan worden. Bij sommige computergebruikers loopt de backupschijf na verloop van tijd
over. Het kan dus een overweging zijn om deze instelling: Elk uur (standaard) te wijzigen in:
bijboorbeeld: Dagelijks
Zie de afbeelding hieronder:TreeSize
Er bestaat een erg handig programma, waarmee U snel kunt zien waar de grote mappen
met data zich bevinden op een back-up schijf. Dit programma, waarvan een gratis versie bestaat,
heet: TreeSize en is via de link hieronder gratis te downloaden:

LINK - TreeSize


Belangrijke mappen om te backuppen ...
1. Op een Windows 7/8/10 computer zijn de navolgende standaard mappen
belangrijk om op te nemen in uw backup ( en alle onderliggende mappen ) :

(NB.: Naam-van-de-gebruiker hieronder is voor iedereen verschillend, station: kan zijn: C: of D: of E: etc. )

station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Pictures
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Desktop
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Contacts
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Documents
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Downloads
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Favorites
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Links
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Music
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\OneDrive
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Saved Games
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Videos
of:
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Pictures
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Desktop
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Contacts
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Documents
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Downloads
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Favorites
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Links
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Music
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\OneDrive
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Saved Games
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Videos

Kijk ook specifiek op bijvoorbeeld C:\ of op D:\ of daar
nog mappen in staan welke voor U van belang zijn om te backuppen.

Met betrekking tot E-mail-gegevens van Outlook zijn ( dit is afhankelijk van de
versie van Outlook welke U gebruikt ) de navolgende mappen van belang
om te backuppen:

station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Roaming\Local\Microsoft\Outlook
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Mijn documenten\Outlook-bestanden
station:\Gebruikers\Naam-van-de-gebruiker\Mijn documenten\Outlook Files
station:\Documents and Settings\Naam-van-de-gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook
of:
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Roaming\Local\Microsoft\Outlook
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Mijn documenten\Outlook-bestanden
station:\Users\Naam-van-de-gebruiker\Mijn documenten\Outlook Files
station:\Documents and Settings\Naam-van-de-gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Voor meer info, zie:
LINK - Verborgen bestanden weergeven
LINK - De Outlook-gegevensbestanden vinden ( Outlook 2013, 2016 )
LINK - Waar slaat Microsoft Outlook 2010 mijn gegevens en configuraties op?
LINK - Outlook-gegevensbestanden openen, wijzigen of sluiten ( Outlook 2007 )

2. Gebruikt U specifieke bedrijfsprogramma's, informeer dan bij de leverancier van
de door U gebruikte programma's welke mappen voor U van belang zijn om
op te nemen in de backup. Zij moeten U dit kunnen vertellen, voor zover ze dit
nog niet hebben gedaan.


(2) Waar bevindt zich nadien mijn backup ( de Bestandsgeschiedenis ) met
alle mappen met data die ik voorheen heb opgegeven om te backuppen ?

De backup wordt gemaakt op de door U voorheen geselecteerde lokatie of betreffende
harddisk in de map met de naam: FileHistory
Dit kan de D: schijf zijn, of een Externe harddisk of een lokatie op C:
U heeft dit met de Methode 1 of 2 hierboven voorheen bepaald.
ADVIES: Zoek, na een dag of paar dagen werken, even handmatig deze backup-lokatie op
en bekijk deze lokatie met de onderliggende mappen. Even checken!
Controleer dan even of U nog mappen bent vergeten om te backuppen!
Binnen deze map FileHistory bevindt zich de naam van de gebruiker en in deze map,
wanneer U een paar keer verder klikt de mappen met alle data. Lees hieronder verder hoe U
deze data netjes kunt terugzetten, indien gewenst ...


Snel handmatig een backup maken in Windows 10 :
1. Klik op het vergrootglas ( Zoeken in Windows ) , links onderaan op uw taakbalk, rechts naast de Start-knop
2. Typ in het zoekvlak in: backup
3. Klik op: Instellingen voor back-ups
4. Klik bij het onderdeel Back-up, nu aan de rechter zijde op de menukeuze: Meer opties
5. Klik op de keuze: Nu back-up maken


(3) Bestanden terugzetten uit de backup ( Bestandsgeschiedenis ) in Windows 10 :
Vorige versies van mappen en/of bestanden zijn afkomstig van bestandsgeschiedenis of van herstelpunten.

1. Ga naar een willekeurige map op uw C-Schijf welke U heeft opgenomen in
    de backup, t.b.v. de bestandsgeschiedenis.
2. Klik met uw rechter muisknop op de map
3. Kies onderaan: Eigenschappen
4. Kies bovenaan het tabblad: Vorige versies
5. Klik op de gewenste map
6. Kies Openen
7. Kies Terugzetten
    U kunt één of meer mappen, één bestand of meer bestanden terugzetten.

In het voorbeeld hieronder kiezen we ervoor om een aantal bestanden uit de map: Mijn Documenten
terug te zetten...
1. Klik met de rechter-muisknop op de map: Mijn Documenten
2. Kies het tabblad: Vorige versies
3. Klik daarna op de map: Documenten
4. of klik daarna NAAST: Openen op het omgekeerde ZWARTE DRIEHOEKJE en
    kies dan: In bestandsgeschiedenis openen. Daarbinnen kunt U individuele bestanden terugzetten...
5. of klik daarna NAAST: Terugzetten op het omgekeerde ZWARTE DRIEHOEKJE en
    kies dan: Terugzetten naar .... Kies vervolgens de gewenste map voor terugzetten...
of U kiest voor: Openen en dan: In Bestandsgeschiedenis openen ...
of U kiest voor: Terugzetten en dan: Terugzetten naar ...
Bestandsgeschiedenis / File History :
LINK - Windows 10: Reconnect File History Drive
LINK - Can't turn File History back on
LINK - File history cleanup of removed files
LINK - File History Drive is full
LINK - What is a disaster recovery plan on a Windows 10 PC that would recovercurrent user files
LINK - I am unable to restore files because 'File History is saving Copies of your files for the first time...'
LINK - File history is backing up from the beggining each time.
LINK - How to use Windows 10's File History backup feature
LINK - How to Set Up and Configure File History in Windows 10
LINK - What to Do When Your File History Backup Drive is Out of Space?
LINK - How to Use Windows' File History to Back Up Your Data
LINK - How to Clear Your File Explorer - Recent Files - History in Windows 10
LINK - How to Clear File Explorer History in Windows 10

Meer info :
BA001 - Belangrijke pictogrammen op uw bureaublad weergeven
BA002 - Hoe vol met data is mijn harddisk of USB-stick ?
BA003 - Verborgen bestanden wel of niet zichtbaar maken
BA004 - Waar bevindt zich belangrijke data in mijn computer
VIDEO - Windows 10 - Een back-up maken m.b.v. bestandsgeschiedenis
LINK - HP pc's - Een back-up maken van uw bestanden (Windows 10, 8)
LINK - Handleiding Windows 10 Bestandsgeschiedenis

LINK - How to use Windows 10's File History backup feature
LINK - How To Work With File History In Windows 10, From The Settings App
LINK - How to Use Windows' File History to Back Up Your Data
VIDEO - How to Back Up Files in Windows 10 with File History
VIDEO - Windows 10 How to use file history to backup files and folders

File History ( = Bestandsgeschiedenis ) and Ransomware :
Vraag: Kan Ransomware mijn backups vernietigen?
Antwoord, in het kort :
Ja ...
Als de ransomware Administratorrechten verkrijgt op uw computer dan kan de
ransomware elke backup vernietigen cq beschadigen op de computer wat
Windows heeft aangemaakt. Een interne fysieke 2e harddisk biedt in dit geval geen
bescherming tegen ransomware. Ook de gebruikersdata op deze 2e harddisk zal worden
versleuteld. Moderne ransomware is geavanceerde software dat zijn best zal doen om
alle vindbare en benaderbare opslagmedia in uw computer en ook in uw netwerk zal
proberen te versleutelen, ook uw opslag in de Cloud !
Daarom is een externe backup op een harddisk/usb-stick, los uw computer/netwerk zo belangrijk!
Nee ...
Als de ransomware standaard gebruikersrechten heeft op de computer ( dus
geen Administratorrechten ) dan is de kans groot dat uw backups veilig zijn
welke gemaakt zijn door Windows, d.m.v. bestandsgeschiedenis.
Advies ...
Het beste is om te backuppen op een verwisselbaar opslagapparaat, bijvoorbeeld
een USB-stick of een externe harddisk. Bewaar deze backup op een veilige plaats
en losgekoppeld van de computer. Op deze manier zijn uw backups niet alleen
beveiligd tegen virussen maar ook tegen eventueel diefstal of hardwarestoringen.
Het hebben van bijvoorbeeld 2 externe harddisken welke U om de beurt aan uw
computersysteem of netwerk koppelt is een bijvoorbeeld een goede oplossing.
De afgekoppelde harddisk bewaart U op een veilige plek elders.

Voor meer info, lees onderstaande links:
LINK - Ransomware
LINK - Is File History effective versus ransomware ?
LINK - Does Windows 10 File History protect against crypto malware
LINK - Can my backup hard drives be affected by ransomware?
LINK - Is Windows 10 backup safe from ransomware?
LINK - Het laatste nieuws over Ransomware ...


Windows 8.1 :
LINK - Bestandsgeschiedenis in Windows
LINK - Bestandsgeschiedenis activeren en instellingen aanpassen (Windows 8.x)